Home> Investor relations >   Financial calendar

Investor relations

Home> Investor relations >   Financial calendar

Financial calendar

Inin Group has decided upon the following financial calendar for 2022/2023:

31 May 2023 Årsrapport
01 June 2023 Kvartalsrapport - Q1
12 June 2023 Ordinær generalforsamling
05 September 2023 Halvårsrapport
21 November 2023 Kvartalsrapport - Q3